STÖD TILL FLICKORS SKOLGÅNG!

DEN ALLMÄNNA SKOLAN ÄR
GRATIS I RAJASTHAN

De flesta pojkar och många flickor går i skolan, men flickornaslutar ofta efter några år. Det har många anledningar, dels behövs flickorna i hemmet för hushållssysslor, dels är det ju också träning inför vuxenlivet. En flicka bedöms efter hur duktig hon är med hushållsgöromål när pojkföräldrar skall utse hustru åt sina söner. Men att magistern slår eller gör närmanden kan också vara en anledning att sluta. Och skamligt nog lär de sig inte mycket i den allmänna skolan. Mammorna har inte heller haft någon insikt om betydelsen av att kunna läsa och skriva. Vi har märkt att de nu förstår alltmer hur viktigt det är för en flickas liv att ha en viss utbildning.

STUDIER I PRIVAT SKOLA

Ett skolår i privat skola kostar 2.000 kronor. Summan inkluderar skolavgift, skoluniform, böcker, material och administration på plats. Vår medhjälpare Kulvinder sköter detta med stort intresse. Kontakt med föräldrar och skolan, inköp av kläder m.m. tillsammans med flickor och mammor, och allt annat som kan förekomma.

Det har ofta hänt att flickans skolutbildning avbryts i förtid på grund av giftermål eller förlovning till äktenskap - då skall pojkens familj ge tillåtelse att flickan skall få fortsätta skolan. För att stävja detta har vi skapat ett så kallat "legal paper", en försäkran att flickan skall få fullfölja sin utbildning och inte giftas eller lovas bort före 18 års ålder, som är den lagliga åldern för äktenskap. Denna försäkran undertecknas av föräldrarna i myndighets närvaro och har juridisk giltighet. Det kan åtminstone hindra något att flickan gifts bort alltför tidigt. Tidigare ansågs giftasåldern vara 13-15 år. Kulvinder säger att det nu har blivit 16-18 år.

 

UTKAST: LEGAL LETTER

About Mamta,

We the parents of Mamta agree to the importance for children to get good education, boys as well as girls.
We are most happy that our girl Mamta can get the possibility to study in a (small) private school, through Mahila aur Pani Embroidery Club.

We realize that this is an effort from sincere people in Sweden and elsewhere. It is on our responsibility to give theese girls time and support for their studies.

For the girl and her family it is a blessing and a gift to get this opportunity to give a good future for Mamta.
We realize that the studies will take time for the girl. It will also become an increasing interest and effort for her.

We understand that for her it would be a big disappointment to start an education and then be forced to interrupt it for reasons out of her choice. For instance to get married before the age of 18. We therefore admit that she will be allowed to fulfill her studies and not get promised for marriage or get married before the age of 18, which is the legal age for marriage. 

SVENSKA VÄNNER BEKOSTAR
SKOLGÅNG FÖR 24 FLICKOR

Intresserade vänner till projektet började spontant att skänka pengar till god skolning åt flickor. Några vill vara skolfaddrar för en flickas hela skoltid, 12 år, andra tar ett år i taget eller ger varierande summor som går till en skolfond.Man ger bort bidrag till flickors skolning i samband med högtidsdagar, begravningar och andra tillfällen.

Vi har ett gåvobrev som kan beställas och kompletteras med den gåvotext som passar och skrivas ut. Lite framförhållning behövs om du vill ha levererat brevet till ett visst datum.

Den som bestämmer sig för att stödja en flicka genom alla hennes skolår kan få direktkontakt med henne genom Kulvinder Kaur. Så småningom kan ju flickan börja träna sin engelska i brevväxling med fadderfamiljen.

ENSKILD GIVARE, FÖRENING,
FÖRETAG ELLER VÄNKRETS

s

 :: English translation ::
 

 

 

 

Yasouda
Mamta
Maya stöds av danskt par ...

 
 

Exempel på gåvobrev ...

 
 

महिला पानी और कढ़ाई

 :: Hjälp att hjälpa! ::

Dela på Facebook ...